Zniszczenie danych. Praktyczne podejście

O tym, dlaczego należ wykonać niszczenie danych, nie pozostawiając szans na ich odzyskanie, powiedziano już wystarczająco dużo. Jak zawsze, praktyka na żywo jest o wiele bardziej interesująca i zróżnicowana. O tym właśnie będziemy mówić w dalszej części artykułu.

Przede wszystkim, to dyrektor ds. informatyki powinien być zaniepokojony stanem krytycznych danych w podległej mu gospodarce informacyjnej. A pytanie jest ostre: jak można w ciągu kilku sekund wymazać całą zawartość pamięci komputera i wielogigabajtowych pamięci serwerów?

Niszczenie danych i jego zastosowanie na nośnikach magnetycznych i elektronicznych stało się swego rodzaju modą, znakiem nowoczesnego myślenia technologicznego. Nie chodzi oczywiście o to, by za pomocą standardowych akcesoriów systemu Microsoft Windows opróżnić zawartość kosza, cache przeglądarki, historię przeglądania w polach sieci Web i inne tego typu kroniki…

Podstawową ideą oprogramowania rozmagnesowującego jako metody niszczenia danych jest wielokrotna zmiana orientacji każdej domeny magnetycznej na nośniku. Istotne jest to, że wzorce bitowe nie mogą się powtarzać w sekwencji czasowej. Innymi słowy, bitmapa dla danego fragmentu nośnika magnetycznego musi się różnić od poprzedniej bitmapy dla kolejnego zapisu.

Usuwanie danych osobowych

Każdy człowiek w głębi serca martwi się o swoje dane osobowe – kiedy dokładnie i jakich uzdrowicieli lub narkomanów odwiedził, gdzie poszedł przedwczoraj lub przed miesiącem, jakie są dane jego karty kredytowej itp. – a właściciele firm tak samo martwią się o bezpieczeństwo danych ważnych dla rentowności i konkurencyjności ich firm.

A co ze sprzedażą i zwykłym przekazywaniem wcześniej używanego sprzętu komputerowego nieznanym osobom, np. agentom – w celu odsprzedaży – lub nawet pracownikom własnej firmy do rzekomo użytecznego, futurystycznego wykorzystania?

Można śmiało stwierdzić, że dane z tego komputera można odzyskać z dużym prawdopodobieństwem i z niezrozumiałymi konsekwencjami dla pierwotnego właściciela. Warto w tym miejscu przytoczyć dialogi znanych ekspertów w tej dziedzinie i ich klientów.

Pamięć trwała

Każdy wie, że każdy komputer posiada BIOS (basic input-output operating system) lub inną pamięć stałą, która definiuje początkową, do włączenia, konfigurację całego systemu.

Najważniejszą funkcją systemu BIOS jest sprawdzanie podstawowych komponentów sprzętowych, w szczególności pamięci, klawiatury i dysków twardych, po włączeniu komputera. Pierwszy sektor dyskietki, dysku twardego lub CD-ROM jest ładowany do pamięci po pomyślnym zweryfikowaniu stanu systemu. To faktycznie inicjuje uruchomienie systemu operacyjnego. Wyżej wymienione usługi takie jak niszczenie danych warto zlecić specjalistom, których znajdziecie na stronie selkea.pl