Od czego zacząć przygodę z HTML

Nauka HTML: Pierwsze kroki ze standardowym językiem internetowym


Pod koniec lat 80. brytyjski informatyk Tim Berners-Lee opracował podstawowe komponenty sieci WWW. Jako pracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) początkowo poświęcił się wewnętrznemu projektowi, który miał umożliwić transgraniczną wymianę informacji w sieci między laboratoriami CERN, z których część znajdowała się na francuskim a niektóre na szwajcarskiej ziemi. Jako podstawę planowanej infrastruktury sieciowej Berners-Lee użył hipertekstu, formy tekstowej, która przekazuje informacje poprzez odsyłacze (hiperłącza) i jest napisana przy użyciu języków znaczników. W tym samym czasie opracował taki język znaczników, z którym narodził się Hypertext Markup Language, w skrócie HTML.

Wraz z wieloma innymi komponentami, takimi jak protokół transferu HTTP, adres URL, a także przeglądarki i serwery internetowe, HTML nadal stanowi podstawę globalnej sieci cyfrowej prawie trzy dekady później. To sprawia, że ​​nauka tego języka internetowego jest absolutną koniecznością dla każdego programisty. Aby przybliżyć Ci zasadę języka znaczników i ułatwić rozpoczęcie pracy, podsumowaliśmy najważniejsze podstawy i wskazówki dla początkujących w tym samouczku HTML.

Co to jest HTML


HTML to jeden z języków odczytywanych maszynowo, zwanych również językami komputerowymi, który umożliwia interakcję między komputerami a ludźmi. Umożliwia zdefiniowanie i ustrukturyzowanie typowych elementów dokumentu zorientowanego na tekst, takich jak nagłówki, akapity tekstu, listy, tabele lub grafika, poprzez odpowiednie ich oznaczenie. Wizualna reprezentacja udaje się za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, która interpretuje linie kodu i dzięki temu wie, w jaki sposób powinny być wyświetlane poszczególne elementy. Dodatkowo kod HTML może zawierać informacje w postaci metainformacji, np. B. o autorze. Obecnie HTML jest używany głównie jako język znaczników w swojej funkcji opisowej, podczas gdy projekt jest definiowany za pomocą języków arkuszy stylów, takich jak CSS (Cascading Style Sheets). Jednak we wczesnych dniach Internetu dość powszechne było używanie HTML do wprowadzania wizualnych korekt.

HTML rozwinął się z metajęzyka SGML (Standard Generalized Markup Language), który w dużej mierze zniknął dzisiaj i jest uznanym standardem ISO (8879: 1986). Dlatego pisownię elementów SGML można znaleźć również w HTML. Zwykle są one oznaczone parą tagów składających się ze znacznika początkowego <> i końcowego </>. Znacznik końcowy nie jest wymagany w przypadku niektórych elementów; istnieje również kilka pustych elementów, takich jak podział wiersza <br>. Oprócz tagów następujące właściwości HTML przypominają model:

  • Deklaracja typu dokumentu: określenie używanej wersji HTML, np. B. <! DOCTYPE HTML PUBLIC „- // W3C // DTD HTML 4.01 Transitional // EN” „http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>
  • Użycie encji znakowych: użycie encji dla powtarzających się jednostek, np. & lt; dla „<” lub & amp; Dla „&”.
  • Oznaczanie komentarzy: Komentarze są dodawane w HTML według wzorca <! – Komentarz ->.
  • Atrybuty: dodatkowe właściwości tagów zgodnie ze wzorcem <tag attribute = „value”>.

 

Jakiego oprogramowania potrzebujesz do pisania kodu HTML?


Na początku naszego kursu HTML pojawia się pytanie, które oprogramowanie najlepiej nadaje się do pisania kodu HTML. Nie ma na to ogólnej odpowiedzi. Z jednej strony wymagania stawiane programowi są pomijalnie niskie, dzięki czemu prosty edytor tekstu, jaki można znaleźć w każdym systemie operacyjnym, jest całkowicie wystarczający. Z drugiej strony, specjalne aplikacje HTML oferują znaczne uproszczenia podczas pisania kodu. Jak dobre są różne opcje nauki języka HTML?

Proste edytory tekstu


Nie potrzebujesz wyrafinowanego oprogramowania do pisania czystego kodu HTML. Jako podstawę wystarczy prosty edytor, taki jak edytor Windows, znany również jako Notatnik, lub jego odpowiednik TextEdit na Maca (w trybie zwykłego tekstu). Możesz nie być w stanie zmienić układu tekstu, ale to zadanie należy również bezpośrednio do formatowania HTML. Teoretycznie możesz również korzystać z programów do edycji tekstu, takich jak Microsoft Word lub OpenOffice Writer, ale nie odniesiesz korzyści z ich dodatkowych funkcji podczas nauki języka HTML. W niektórych przypadkach zbędne funkcje spowalniają nawet proces uczenia się. W przypadku pierwszych kroków w nauce podstaw HTML wszystko robisz dobrze, korzystając z prostego edytora tekstu, który jest standardowo instalowany w każdym popularnym systemie operacyjnym.

Edytory HTML


Oprócz prostych edytorów i złożonych programów do edycji tekstu istnieją również specjalne edytory, które oferują użyteczną pomoc: na przykład te aplikacje wyróżniają kolorowe oznaczenia składniowe, zapewniając w ten sposób doskonały przegląd napisanego kodu. Ujawniane są również wszelkie błędy składniowe. Inną standardową funkcją jest autouzupełnianie, które sugeruje rozszerzenie lub uzupełnienie kodu podczas pisania tagów HTML. B. tag końcowy jest dodawany automatycznie. Ponadto edytory HTML często mają funkcję podglądu, za pomocą której można w dowolnym momencie sprawdzić wstępne wyniki swoich wierszy kodu za naciśnięciem przycisku. Zalecanym edytorem dla użytkowników systemu Windows jest darmowy Notepad ++ na licencji GPL. Wolnym rozwiązaniem dla systemów Unixoid jest Vim.

Edytory HTML z rzeczywistym wyświetlaniem obrazu

Jedną z opcji edytora, która ma swoje uroki i jest zintegrowana z prawie wszystkimi kreatorami stron internetowych i systemami zarządzania treścią, są edytory HTML z rzeczywistym wyświetlaniem obrazu, lepiej znane jako edytory WYSIWYG. Akronim oznacza podstawową ideę tych programów: „Dostajesz to, co widzisz”. Te edytory zostały specjalnie opracowane do generowania kodu HTML, ale wymagają niewielkiej wiedzy na temat języka znaczników. Podobnie jak w edytorze tekstu, możesz ustrukturyzować swój tekst za pomocą gotowych przycisków w menu bez ustawiania ani jednego tagu HTML. Edytor WYSIWYG generuje je równolegle w tle, co w praktyce ma swoje zalety. Takie edytory służą na przykład do nauki języka HTML