Ile trwają studia informatyczne?

Nie da się ukryć, że zawód informatyka stał się obecnie niezwykle popularny. Z pewnością związane jest to z obecnie panującym deficytem specjalistów z tego zakresu na rynku pracy. Nie da się również ukryć, że informatycy nigdy nie mogą narzekać na brak zatrudnienia, ani także na niskie zarobki. W związku z tym, coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie kierunkowego kształcenia właśnie w tym zawodzie. Jednak ile trwają studia informatyczne?

Ile trwają studia informatyczne i jak zostać informatykiem?

Wiele osób, zanim zdecyduje się na wybranie swojej studenckiej ścieżki kariery zastanawia się, ile trwają studia informatyczne? Warto jednak w pierwszej kolejności zastanowić się jak zostać informatykiem? Okazuje się bowiem, że zawód ten wymaga ogromnego zaangażowania, a także gotowości do stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia się. Studia informatyczne stają się więc niezbędne, by pozyskać podstawową wiedzę z zakresu:

  • analizy danych
  • algorytmów
  • programowania
  • modelowania systemów

Oczywiście podczas trwania studiów przyszły informatyk musi również skutecznie poszerzać swoją wiedzę praktyczną i wykazać chęć do stałego podnoszenia swoich umiejętności. Co ciekawe często wymagane jest także ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń, które pozwalają ukierunkować informatyka na konkretną dziedzinę związaną z zawodem.

Ile trwają studia informatyczne?

Każdego, przyszłego informatyka najbardziej interesuje jednak fakt odnośnie tego ile trwają studia informatyczne? Otóż warto wiedzieć, że jest to dość złożony proces, który został podzielony na dwa etapy. Wobec tego podczas studiów możliwe jest osiągnięcie dwóch poziomów, które wiążą się bezpośrednio z nadaniem studentowi odpowiedniego stopnia naukowego. Tak więc ile trwają studia informatyczne? Pierwszy etap to okres 3 lat, po którym student może pochwalić się dyplomem inżynierskim, oczywiście po sukcesywnym zdaniu egzaminu końcowego. Z kolei drugi etap studiów to okres 2 lat. Kończy się on uzyskaniem przez studenta tytułu magisterskiego. W ciągu 5 lat spędzonych na uczelni wyższej studenci muszą nabyć ogólną wiedzę z zakresu informatyki, a także zdecydować się na wybranie interesującej ich specjalizacji oraz kierunku. Każdy rok studencki podzielony jest również na semestry, a uczniowie są zobowiązani do bieżącego zaliczania testów i kolokwiów zarówno tych z wiedzy teoretycznej jak i tych, które sprawdzają ich umiejętności praktyczne. Przedmioty nauczania na kierunku informatycznym zostały zaprojektowane tak, by uczniowie mogli przyswoić sobie niezbędne zagadnienia, zaś studenci na koniec każdego semestru są zobowiązani do ich zaliczenia. Odbywa się to na zasadzie egzaminu, który musi zakończyć się wynikiem pozytywnym. Zarówno pierwszy jak i drugi etap studiów zostaje zaliczony po przygotowaniu i obronieniu pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Praca ta stanowi podsumowanie i jednoczesne sprawdzenie wiedzy uczniów zarówno pod względem praktycznym jak i teoretycznym. Jeśli uda im się tę pracę obronić, mogą cieszyć się z uzyskanego dyplomu.